Date2

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020 21:15:16

rss

αναζήτηση

makripano

Αποκάλυψη σοκ στο Δημοτικό Συμβούλιο Παιανίας: Υπέρογκα χρέη, άνω των 100.000 ευρώ στο δημοτικό ταμείο από κορυφαίο δημοτικό σύμβουλο!

Αλλάξτε μέγεθος

paian dimarxeio

Σοβαρότατο ζήτημα ηθικής – και όχι μόνο – τάξης τίθεται στον Δήμο Παιανίας μετά από τις αποκαλύψεις σύμφωνα με τις οποίες κορυφαίος δημοτικός σύμβουλος χρωστά στο δημοτικό ταμείο περισσότερα από 100.000 ευρώ!

Το ποσό και μόνο στο άκουσμά του προκαλεί ίλιγγο σε κάθε δημότη, όταν μάλιστα η οικονομική κατάσταση όλων δεν είναι η καλύτερη δυνατή και οι πολίτες προκειμένου να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους υπερβαίνουν, κυριολεκτικά, εαυτούς στερούμενοι, κάποιες φορές και τα στοιχειώδη.

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα αποκάλυψαν στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Παιανίας – Γλυκών Νερών, τόσο ο αντιδήμαρχος Γιώργος Βαληλής όσο και ο ίδιος ο δήμαρχος Σπύρος Στάμου, το χρέος του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας και εκ νέου υποψηφίου δημάρχου, Ισίδωρου Μάδη προς τον δήμο ανέρχεται στο ποσό των 101.298, 94 ευρώ τουλάχιστον.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του δήμου τα οποία, κατά δήλωσή του ζήτησε και έλαβε ο αντιδήμαρχος Γ. Βαληλής και τα παρουσίασε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, το υπέρογκο χρέος του κ. Μάδη προέρχεται από τέλη ύδρευσης, τέλη κοινοχρήστων χώρων, αλλά κυρίως από το τέλος 2% (σ.σ: τα τελευταία χρόνια έχει γίνει 0,5%) ακαθαρίστων εσόδων, το οποίο εισπράττουν οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και το αποδίδουν στον δήμο και που στην περίπτωση του κ. Μάδη δεν έχει αποδοθεί!

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, και εφόσον οι σοκαριστικές αποκαλύψεις ευσταθούν, είναι απορίας άξιο πώς είναι δυνατόν ο κ. Μάδης, ως επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, να παραμένει στη θέση του στο δημοτικό συμβούλιο Παιανίας – Γλυκών Νερών, αφού σύμφωνα με τον νόμο 3852/2010 (τον γνωστό και ως νόμο Καλλικράτη) θα έπρεπε να εκπέσει του αξιώματός του εξαιτίας του χρέους του αυτού, γεγονός που θίχτηκε και μεταξύ των μελών του συμβουλίου στη διάρκεια της συνεδρίασης.

Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 15 του νόμου που διέπει τη λειτουργία των ΟΤΑ α' και β' βαθμού της αυτοδιοίκησης αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής: «Αν δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, γίνουν οφειλέτες του δήμου ή των νομικών προσώπων του μετά την εκλογή τους, οφείλουν να εξοφλήσουν την οφειλή τους μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών, αφότου κατέστη οριστική η βεβαίωση της οφειλής και έλαβαν γνώση αυτής ή σε περίπτωση άσκησης ενδίκων βοηθημάτων, αφότου εκδόθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Αν η εξόφληση των οφειλών του άρθρου αυτού δεν γίνει μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, εκτός από την περίπτωση διακανονισμού της οφειλής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκπίπτουν από το αξίωμά τους. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο οικείος δήμος, με απόφασή του, διαπιστώνει την ύπαρξη του ασυμβιβάστου και την έκπτωση από το αξίωμα, εφόσον υποβληθεί σχετική ένσταση από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 247 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (σ.σ.: κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και όποιος διατέλεσε υποψήφιος κατά τις εκλογές στον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης). Κατά της απόφασης με την οποία διαπιστώνεται το ασυμβίβαστο χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του παρόντος».

Στη συζήτηση που ακολούθησε στο δημ. συμβούλιο, οι επικεφαλής παρατάξεων της μειοψηφίας (οι κ.κ. Κ. Μπουλμέτης και Γ. Σιώκος) τόνισαν τη σοβαρότητα του θέματος και έκαναν σαφές ότι θα πρέπει η δημοτική αρχή να προβεί στις προβλεπόμενες εκ του νόμου διαδικασίες για την τήρηση του νόμιμου και της διαφάνειας στον δήμο.

Ιδιαίτερα λακωνική εξάλλου ήταν η τοποθέτηση του κ. Μάδη για το θέμα ο οποίος αρκέστηκε να δηλώσει ότι όποιος έχει ο,τιδήποτε εναντίον του μπορεί να προχωρήσει τις σχετικές διαδικασίες με βάση τον ισχύοντα νόμο Καλλικράτη.

Σχόλια