Διευρύνονται τα προγράμματα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων και χαρτιού στην Αττική

  • Εκτύπωση
Αλλάξτε μέγεθος

esdna agtodioikisi

Πρωτοποριακά συστήματα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων και έντυπου χαρτιού με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αύξηση των ποσοστών της ανακύκλωσης καθώς και δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης στην Αττική, προγραμματίζει ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής.

Ήδη και κατόπιν συνεργασίας με δήμους της Αττικής, ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός υπέγραψε πρόταση συμμετοχής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος με στόχο την χρηματοδότηση με κονδύλια ύψους 2,5 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ προμήθειας σύγχρονων συστημάτων διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την προμήθεια συμβατικών και υπογειοποιημένων κάδων για τη διαλογή των συγκεκριμένου ρεύματος αποβλήτων, απευθύνεται σε νοικοκυριά, εμπορικές επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και φορείς. Επιπλέον περιλαμβάνει δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς του κοινού σε σχέση με τις καταναλωτικές συνήθειες και τον τρόπο διάθεσης των απορριμμάτων του.

Σημειώνεται ότι για την ανάπτυξη χωριστής διαλογής βιοαποβλήτων, που στην Αττική είναι σε εμβρυικό στάδιο, ο ΕΔΣΝΑ προχωρά τις διαδικασίες για την κατασκευή τριών μονάδων κομποστοποίησης σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό. Οι μονάδες έχουν ενταχθεί στους διαγωνισμούς των έργων που προωθούνται μέσω ΣΔΙΤ.

Επίσης, ο ΕΔΣΝΑ λειτουργεί το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης στην περιοχή των Λιοσίων, το οποίο έχει τη δυνατότητα σε μια εκ των τριών γραμμών παραγωγής να υποδεχτεί προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα (αρχικής ποσότητας περίπου 400tn ανά ημέρα), τα οποία θα υπόκεινται σε επεξεργασία και θα κομποστοποιούνται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του, παράγοντας οργανικό λίπασμα – κόμποστ- υψηλής ποιότητας και αξίας.

Πέραν της διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων ο ΕΔΣΝΑ προχωρά σε δράσεις περαιτέρω ανάπτυξης του υφιστάμενου προγράμματος διαλογής στην πηγή. Το πρωτοποριακό για την εποχή του πρόγραμμα διαλογής εντύπου χαρτιού έγινε ευρύτερα γνωστό χάρη στο σύνθημα «Καν' το και συ» και η ανάπτυξή του ολοκληρώθηκε το 1995. Σήμερα καλύπτει πολλούς Δήμους της Αττικής και μεγάλες δημόσιες υπηρεσίες όπως νοσοκομεία, πανεπιστήμια και σχολικές μονάδες.

Στόχος της διοίκησης του ΕΔΣΝΑ είναι τα προγράμματα διαλογής στην πηγή να λειτουργούν σύμφωνα με την αρχή της ανταποδοτικότητας. Οι πολίτες θα είναι προμηθευμένοι με ειδικές κάρτες που θα προσμετρούν το βάρος των υλικών που απορρίπτουν κάθε φορά. Οι δράσεις ανταπόδοσης θα στοχεύουν στην ενίσχυση σχολικών μονάδων της κάθε περιοχής που υλοποιείται το πρόγραμμα, ιδρυμάτων κλπ.

Σε δηλώσεις του ο Σγουρός επεσήμανε: «Η διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική γυρίζει σελίδα. Με τις δράσεις που προγραμματίζουμε, η πρόληψη, η επαναχρησιμοποίηση, η διαλογή στην πηγή, η ανακύκλωση, θα μπουν για τα καλά στη ζωή μας με προφανή οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία μας. Παράλληλα δημιουργούμε και τις αναγκαίες υποδομές για τη διαχείριση προδιαλεγμένων αποβλήτων. Η Αττική θα αποκτήσει διαδικασίες και υποδομές διαχείρισης, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης αντάξιες της ιστορίας και του πολιτισμού της και εφάμιλλες των άλλων ευρωπαϊκών χωρών».

Σχόλια