Κιούσης: «Προστατέψτε τα ελαιόδεντρα»!

  • Εκτύπωση


Αλλάξτε μέγεθος

 Με επείγουσα  ανακοίνωσή του ο Δήμαρχος Κορωπίου, Δημήτρης Κιούσης κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς τους πολίτες για τη διαφύλαξη των ελαιόδεντρών τους. Στην ανακοίνωση αναφέρει:

Επειδή την τελευταία περίοδο παρατηρείται η αύξηση φαινομένων παράνομης συγκομιδής ελαιοκάρπου και καταστροφής των ελαιοδέντρων στην περιοχή μας ο Δήμος Κρωπίας συγκάλεσε με πρωτοβουλία του, δύο συσκέψεις με τους αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Στις δυο συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου και την Τρίτη, 6 Νοεμβρίου και στις οποίες παραβρέθηκαν εκπρόσωποι του Α.Τ. Κορωπίου, εκπρόσωποι του Δασαρχείου, εκπρόσωποι της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής, εκπρόσωποι των Συνεταιρισμών, Συνιδιοκτησιών και ελαιοτριβείων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολής Αττικής καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες συμφωνήθηκε η αναγκαιότητα για άμεση παρέμβαση και συνεργασία επί κοινών μέτρων για την διασφάλιση των παραγωγών ελαιοκάρπων και την προστασία των ελαιοδέντρων. Ως άμεσα μέτρα παρέμβασης αποφασίσθηκαν τα παρακάτω:

•Για τον περιορισμό των περιστατικών κλοπής ελαιοκάρπων και για τις περιπτώσεις όπου ο καρπός μεταφέρεται μέσω τρίτων καθιερώνεται, η υποχρέωση του μεταφέροντα τους ελαιόκαρπους στο ελαιοτριβείο να προσκομίζει ο μεταφορέας υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη των ελαιοδέντρων για την εξουσιοδότηση του ως προς την μεταφορά του καρπού και την εξαγωγή του ελαιολάδου. Η υπεύθυνη δήλωση ισχύει για μία μόνο μεταφορά ελαιοκάρπου και εξαγωγή ελαιολάδου. Παραλαμβάνεται από το ελαιοτριβείο και φυλάσσεται από αυτό.

•Επίσης, στην παραπάνω περίπτωση καλούνται οι παραγωγοί να ενημερώνουν εκ των προτέρων το ελαιοτριβείο για την παράδοση του ελαιοκάρπου από άλλον και όχι από τους ιδίους.  

•Για την προστασία των ελαιοδέντρων θα ληφθούν μέτρα σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς., Γι’ αυτό καλούνται οι όμοροι Δήμοι να συνεργαστούν με τους εμπλεκόμενους φορείς (συνεταιρισμούς, ελαιοτριβεία, παραγωγούς κ.λ.π.) που ασκούν σχετική δραστηριότητα στην περιοχή τους για την άμεση εφαρμογή των παραπάνω υποχρεώσεων. Η παρούσα επιστολή συνοδεύεται από την σχετική ανακοίνωση προκειμένου να αναρτηθεί στους συνεταιρισμούς και όπου κρίνεται απαραίτητο, καθώς και την σχετική υπεύθυνη δήλωση προκειμένου να δίδεται και να συμπληρώνεται από τους ενδιαφερόμενους.

 

 

Σχόλια