Καλά νέα για τους ιδιοκτήτες γης της Βάρης

  • Εκτύπωση


Αλλάξτε μέγεθος

Από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα εξυπηρετούνται πλέον και οι ιδιοκτήτες γης στην περιοχή Βάρης για πολεοδομικά θέματα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου 3Β εντάχθηκαν στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας και Υπηρεσίας Δόμησης του δήμου και τα πολεοδομικά θέματα που αφορούν τους ιδιοκτήτες γης στην περιοχή της Βάρης.

Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε η μεταφορά των υπηρεσιών της πολεοδομίας, όπου μέχρι σήμερα εξυπηρετούνταν από την Πολεοδομία, που είχε έδρα στο Μαρκόπουλο, στην αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Οι υπηρεσίες θα λειτουργούν από τη Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012.

Με την εξέλιξη αυτή διευκολύνονται ιδιαίτερα οι κάτοικοι της περιοχής, καθώς το νέο γραφείο του Τμήματος της αρμόδιας Διεύθυνσης του Δήμου βρίσκεται επί της Β. Κωνσταντίνου 25 στη Βάρη.

 

Σχόλια