Date2

Κυριακή, 22 Ιουλίου 2018 21:50:04

rss

αναζήτηση

makripano

Η Περιφέρεια Αττικής προσπαθεί να διασκεδάσει την αναστάτωση με τα σκουπίδια της Αθήνας στο Κορωπί!

Αλλάξτε μέγεθος

perifereia 660x366

Προσπάθεια να διασκεδάσει τις αλγεινές εντυπώσεις που συνεχίζουν να δημιουργούνται εξαιτίας των μεθοδεύσεων του ΕΣΔΝΑ αλλά και της διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής για να δημιουργήσουν υποδομές υποδοχής των απορριμμάτων της Αθήνας σε λατομεία του Κορωπίου, καταβάλει με απάντησή του στο σχετικό δημοσίευμα του notioanatolika.gr, το γραφείο τύπου της Περιφέρειας.

Μάλιστα παρά τα όσα έχουν καταμαρτυρηθεί από τη δημοτική αρχή και το δημοτικό συμβούλιο Κορωπίου το τελευταίο εικοσιτετράωρο, το γραφείο τύπου κάνει λόγο για “αποκατάσταση της αλήθειας” αλλά και για “ακριβή ενημέρωση των αναγνωστών” του notioanatolika.gr.

Στην 395 λέξεων απάντηση λοιπόν, υποστηρίζεται ότι “ουδεμία απόπειρα χωροθέτησης χώρων εναπόθεσης απορριμμάτων επιχειρείται από τον ΕΔΣΝΑ «μέσα στο κατακαλόκαιρο»”.

Προστίθεται δε ότι “δεν επιχειρείται κανενός είδους αιφνιδιασμός, άλλωστε α) στην ίδια την ανάρτηση αναφέρεται ότι η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ αναρτήθηκε στη Διαύγεια και, β) όλες οι συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ είναι ανοικτές, μπορεί να παραβρεθεί όποιος το επιθυμεί, οι δε προσκλήσεις με την ημερήσια διάταξη αναρτώνται συστηματικά στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ”.

Βέβαια στις σχετικές συνεδριάσεις το μέλος της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, δημοτικός σύμβουλος και τ. δήμαρχος Φυλής Δημήτρης Μπουραΐμης, όπως προκύπτει από τα πρακτικά, τόνισε ότι “υπάρχει σαφής προσανατολισμός (στα παραδοτέα της µελέτης) για ταφή του συνόλου των απορριμάτων της περιφέρειας Αττικής, στη δυτική και Ανατολική, συνεχίζοντας έτσι το περιβαλλοντικό έγκλημα που συντελείται στην περιοχή επί δεκαετίες”.

Προχωρώντας μάλιστα ένα βήμα παραπάνω, ο κ. Μπουραΐμης υπονοεί ότι δεν υπήρξε καμία διαβούλευση με τους δήμους ούτε ελήφθησαν υπόψη άλλες προτάσεις των δήμων: “Ζητώ να μην χωροθετηθεί κανένα λατοµείο πριν γίνει διαβούλευση µε τους δήµους, πριν εκπονηθούν εκ νέου τα τοπικά σχέδια τα οποία πρέπει να είναι προσαρμοσμένα και στα 154 λατοµεία της Αττικής και επίσης πριν αξιολογηθούν και άλλες προτάσεις δήµων”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο έμπειρος αυτοδιοικητικός.

Στην ίδια απάντηση – ανακοίνωση του γραφείου τύπου της Περιφέρειας Αττικής αναφέρεται ότι “στην 34η συνεδρίαση της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, την Τρίτη, 1η Αυγούστου, δύο θέματα αφορούσαν, α) σε λήψη απόφασης για «παραλαβή των παραδοτέων της σύμβασης με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης του ΕΔΣΝΑ στην σύνταξη σχεδίου αποκατάστασης και αξιοποίησης των εξοφλημένων ανενεργών λατομείων – μεταλλείων (ΕΑΛΜ) Αττικής σε συνέργεια με τις προβλεπόμενες δομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων του ΠΕΣΔΑ Αττικής», και β) λήψη κατ’ αρχήν απόφασης επί σχεδίου αποκατάστασης και αξιοποίησης των εξοφλημένων ανενεργών λατομείων – μεταλλείων (ΕΑΛΜ) Αττικής σε συνέργεια με τις προβλεπόμενες δομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων του ΠΕΣΔΑ Αττικής” και διευκρινίζεται ότι “πρόκειται για ενέργειες που προβλέπονται και επιβάλλονται από το νέο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων, δεν συνιστούν αιφνιδιασμό”.

Αμέσως μετά υποστηρίζεται ότι “ο Δήμαρχος Κρωπίας είναι πλήρως ενήμερος του θέματος”.

Προστίθεται δε ότι ο κ. Κιούσης “ενημερώθηκε εγκαίρως και πλήρως για τη μελέτη από την ΕΥΔΕΠ της Περιφέρειας Αττικής σε δύο συναντήσεις: η πρώτη στις αρχές Μαρτίου του 2017, στα γραφεία της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής, παρουσία και του Αντιπεριφερειάρχη Αν. Αττικής, όπου παρουσιάστηκε αναλυτικά στο Δήμαρχο Κρωπίας το αντικείμενο της σύμβασης και τα παραδοτέα. Και για δεύτερη φορά, στις αρχές Μαΐου 2017, όπου ο Δήμαρχος Κρωπίας έλαβε πλήρη γνώση του 2ου παραδοτέου της σχετικής σύμβασης, λαμβάνοντας και σχετικές φωτοτυπίες από αυτό”.

Ερωτηθείς από το notioanatolika.gr o δήμαρχος Κορωπίου Δημήτρης Κιούσης για το κατά πόσο αληθεύει ότι είχε πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από την αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας απάντησε ότι ενημερώθηκε για την πρώτη φάση στις αρχές Μαρτίου '17, του επιδείχθηκαν κάποια έγγραφα, μόνο, της δεύτερης φάσης “χωρίς όμως να μπορώ να τα πάρω με το αιτιολογικό ότι δεν είχαν ακόμη παραληφθεί επισήμως από την επιτροπή”, ενώ κατέληξε ότι δεν είχε καμία απολύτως ενημέρωση για την τρίτη φάση: “Ούτε καν ειδοποιήθηκα” ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος στην ίδια ανακοίνωση – απάντηση του γραφείου τύπου διατυπώνεται η άποψη πως “σε ό,τι αφορά τη μελέτη, η παραλαβή των παραδοτέων της σχετικής σύμβασης και η έγκριση από την Εκτελεστική Επιτροπή, δεν αποτελεί περιβαλλοντική αδειοδότηση για τους χώρους αυτούς. Για κάθε ένα από τα προτεινόμενα ΕΑΛΜ θα ακολουθηθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του Νόμου 4014/2011, δηλαδή εκπόνηση ΜΠΕ, διαβούλευση, γνωμοδοτήσεις αρμοδίων Υπηρεσιών κλπ.”.

Βέβαια εάν κάποιος ανατρέξει στις δύο αποφάσεις της ΕΕ του ΕΣΔΝΑ και στα σχετικά πρακτικά των συνεδριάσεων όπως είναι αναρτημένα στη Διαύγεια, γίνεται κατανοητό ότι τα λατομεία Κυριακού, Τριάς και αυτό στο Πόρτσι είναι οι μοναδικές λύσεις που προτείνονται για τη δημιουργία υποδομών διαχείρισης κάθε λογής απορριμμάτων και δεν υπάρχουν εναλλακτικές.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την απάντηση του γραφείου τύπου της Περιφέρειας Αττικής, όπως εστάλη στο notioanatolika.gr.

Διαβάστε σχετικά: Σκουπιδότοπος της Αθήνας το Κορωπί με την ψήφο Δούρου και αιφνιδιαστικές αποφάσεις που λαμβάνονται μέσα στο κατακαλόκαιρο!

Δημ. Συμβούλιο Κρωπίας: Σχεδιασμοί αυταρχισμού οι μεθοδεύσεις ΕΣΔΝΑ - Περιφέρειας για τα σκουπίδια της Αθήνας στο Κορωπί!

Σχόλια