1,7 εκατομμύρια ευρώ από το υπουργείο Εσωτερικών στους 13 δήμους της Αν. Αττικής λόγω κορωνοϊού (Κατανομή)

  • Εκτύπωση
Αλλάξτε μέγεθος

refstotita dimoi

Με το ποσό του 1.775.078,25 ευρώ ενισχύονται οι 13 δήμοι της Ανατολικής Αττικής από το υπουργείο Εσωτερικών.

Τα χρήματα αυτά στόχο έχουν να ενδυναμωθεί η ρευστότητά τους λόγω της μείωσης των εσόδων τους, ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση του κορωνοϊού και για τον περιορισμό της διασποράς του.

Με τα ποσά που έχουν ήδη εγκριθεί και έχουν δημοσιευθεί στη Διαύγεια με ημερομηνία 20 Νοεμβρίου 2020 θα καλυφθούν έκτακτες και επιτακτικές ανάγκες των δήμων που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19 καθώς και λοιπές δαπάνες τους.

Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό για όλους τους δήμους της χώρας ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια ευρώ.

Η κατανομή του ανά δήμο γίνεται σε χρέωση του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού του υπουργείου, με τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κλπ.».

Δείτε παρακάτω τον πίνακα με την κατανομή των ποσών σε καθένα από τους 13 δήμους της Ανατολικής Αττικής:

pinakas

 

      Ακολουθήστε μας και στο twitter!     

 

Σχόλια