Date2

Κυριακή, 24 Ιουνίου 2018 16:13:26

rss

αναζήτηση

makripano

Ενα κρυμμένο πηγάδι έφερε την καταστροφή στη Βάρη

Αλλάξτε μέγεθος

dilofo7

Η ύπαρξη παλαιού άγνωστου πηγαδιού ήταν η αιτία της καθίζησης επιφάνειας 10 τ.μ. στην Πλατεία Πέτρου και Παύλου στο Δίλοφο Βάρης σύμφωνα με τον δήμο. 


Το σημείο επισκέφθηκαν ο Δήμαρχος κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Βάσης και κλιμάκιο της Τεχνικής Υπηρεσίας αποτελούμενο από τη διευθύντρια κα. Παναγιώτα Γεωργιάκου - Πολιτικό Μηχανικό, τον Αν. Προϊστάμενο κ. Ανδρέα Δάγλα - Πολιτικό Μηχανικό, τον μελετητή και επιβλέποντα του έργου κ. Άρη Μέμο - Αρχιτέκτονα Μηχανικό, τον ανάδοχο εργολάβο κ. Χριστόφορο Χειμωνά καθώς επίσης και τον κ. Γεώργιο Ντούλη - Γεωτεχνικό Μηχανικό όπου διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
- Ύπαρξη παλαιού πηγαδιού διαμέτρου περίπου 4,00 μέτρων λιθόχτιστο, αγνώστου βάθους (τώρα γεμάτο με τα υλικά της καθίζησης μέχρι ενός σημείου)
- Ύπαρξη υποτυπώδους πλάκας σκυροδέματος άνευ οπλισμού επικαθήμενης στην στέψη του πηγαδιού, περίπου 4,00 κάτω από την επιφάνεια του διαμορφωμένου σήμερα εδάφους.
- Επίχωση των ως άνω κατασκευών με φερτά υλικά.
Όπως υποστηρίζεται η ύπαρξη του παλαιού μπαζωμένου πηγαδιού καθώς επίσης και η ύπαρξη υποτυπώδους πλάκας σκυροδέματος άνευ όπλισμου, το οποίο δεν είχε αποτυπωθεί σε κανένα τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής, αλλά ούτε και στο διάγραμμα που συνοδεύει το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής του 1992, προκύπτει ότι ήταν τα βασικά αίτια του συμβάντος. 
Όπως προκύπτει και από την Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε, στο συγκεκριμένο σημείο έγινε μόνο κηποτεχνική διαμόρφωση, σε έναν χώρο που λειτουργούσε έως σήμερα ως υπαίθριος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων επί δεκαετίες. Οι εκσκαφές δε που πραγματοποιήθηκαν κυμάνθηκαν από 0,30 μ. έως 0,50 μ βάθος.
Οι συγκεκριμένες εργασίες σε καμία περίπτωση δεν απαιτούν εδαφοτεχνική μελέτη καθώς δεν έγινε στο συγκεκριμένο χώρο καμία κτιριακή ή άλλη κατασκευή που απαιτούσε διερεύνηση της θεμελίωσης. Η ύπαρξη του πηγαδιού ήταν άγνωστη και δεν προκύπτει από κανένα έγγραφο ή από τα τοπογραφικά διαγράμματα που βρίσκονται στη διάθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου στο αρχείο που προέρχεται από τον πρώην Δήμο Βάρης, ούτε στα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής του έτους 1992.
Ο ανάδοχος εργολάβος ανέλαβε να αποκαταστήσει πλήρως τη ζημιά χωρίς να επιβαρυνθεί ο δήμος. Ήδη έχει γίνει κλείσιμο της τρύπας που δημιουργήθηκε, όπως προκύπτει από τις συνημμένες φωτογραφίες, σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων μηχανικών.

Ολόκληρη η τεχνική έκθεση:

Μετά την επιτόπια αυτοψία του κλιμακίου της τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου συντάχθηκε Τεχνική Έκθεση για τη έργο καθώς και το συμβάν η οποία αναφέρει:

Το έργο με τίτλο: «Ανάπλαση Κοινόχρηστου Χώρου Παραπλεύρως του Ιερού Ναού Πέτρου & Παύλου στο Δίλοφο Βάρης» έγινε σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 160/2015 μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία με συντάξαντα τον κ. Άρη Μέμο Αρχιτέκτονα Μηχανικό, αφού τηρήθηκαν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες σύνταξης – ελέγχου και θεώρησης από την Υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η μελέτη συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, η πολεοδομική μελέτη του οποίου εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 756Δ/1989 και κυρώθηκε η πράξη εφαρμογής του με την υπ. αριθμ. 351036/378/18-03-1992 απόφαση Νομάρχη, όπου δεν αποτυπώνεται καμία εγκατάσταση φρέατος στο Ο.Τ. 217 (Κ.Χ.).
Με την εν λόγω μελέτη αναβαθμίστηκε ο συγκεκριμένος χώρος Κ.Χ. ο οποίος ήταν αδιαμόρφωτος και χρησιμοποιείτο ως αυτοσχέδιος υπαίθριος χώρος στάθμευσης.
Ο διαγωνισμός για το συγκεκριμένο έργο έγινε στις 18/12/2015 όπου αναδείχθηκε μειοδότης ανάδοχος η εταιρία «ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με έκπτωση 61,00% και υπογράφηκε η σύμβαση με αρ. πρωτ. 44639/03-11-2016 χρονικής διάρκειας 12 μηνών και συνολική αξία 112.054,00€ με το ΦΠΑ.
Οι εργασίες άρχισαν άμεσα με σκοπό την ολοκλήρωση των εργασιών μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού.
Οι εργασίες που προβλεπόντουσαν ήταν κυρίως εργασίες επιφανειακής διαμόρφωσης με απομάκρυνση των υπαρχουσών εναποτεθέντων μπαζών έως το επιθυμητό βάθος και στην συνέχεια συμπλήρωση με χώμα κατάλληλο για υπόβαση κήπου. Οι εκσκαφές που πραγματοποιήθηκαν ήταν το πολύ σε βάθος 0,50 μέτρα στα σημεία που πέρναγαν οι αγωγοί φωτισμού και άρδευσης. Η γενική εκσκαφή ήταν της τάξης των 0,30 μ. Εν συνεχεία έγιναν οι πλακοστρώσεις και κατασκευάστηκε σιντριβάνι επί εδάφους σε μία εκσκαφή της τάξης των 0,50 μ. και εν συνεχεία δημιουργήθηκε πρανές για να εναρμονισθεί με τον χώρο.
Η πλατεία παραδόθηκε για χρήση στις 29/06/2017.
Το απόγευμα της 29-7-2017 αιφνίδια έγινε μία βύθιση του εδάφους σε σημείο της πλατείας όπου δεν έγινε κανένα έργο παρά μόνο φύτευση.
Η Τεχνική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε αμέσως, όπου και πραγματοποιήθηκαν άμεσα εργασίες απομόνωσης του συγκεκριμένου σημείου προς αποφυγή ατυχημάτων.
Την επόμενη μέρα στις 06:00 π.μ. ο εργολάβος παραβρέθηκε στο σημείο για να συντονισθούν οι εργασίες αποκατάστασης.
Την Δευτέρα 31/07/2017 στις 7:30 π.μ. παραβρέθηκε στο συγκεκριμένο χώρο ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Βάσης και κλιμάκιο της Τ.Υ αποτελούμενο από την Δ/ντρια Παναγιώτα Γεωργιάκου Πολιτικό Μηχανικό, τον Αν. Πρ/μενο Ανδρέα Δάγλα Πολιτικό Μηχανικό, τον Μελετητή Άρη Μέμο Αρχιτέκτονα Μηχανικό, τον Ανάδοχο Χριστόφορο Χειμωνά καθώς επίσης και τον κ. Γεώργιο Ντούλη Γεωτεχνικό Μηχανικό όπου διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
Ύπαρξη παλαιού πηγαδιού διαμέτρου περίπου 4,00 μέτρων λιθόχτιστο, αγνώστου βάθους (τώρα γεμάτο με τα υλικά της καθίζησης μέχρι ενός σημείου )
Ύπαρξη υποτυπώδους πλάκας σκυροδέματος άνευ οπλισμού επικαθήμενης στην στέψη του πηγαδιού, περίπου 4,00 κάτω από την επιφάνεια του διαμορφωμένου σήμερα εδάφους.
Εν συνεχεία μέχρι το διαμορφωμένο έδαφος ήταν μπαζωμένο με φερτά υλικά.
Σε όλη αυτή την κατασκευή λειτουργούσε υπαίθριος χώρος στάθμευσης επί σειρά ετών .
Η όποια κηποτεχνική διαμόρφωση που πραγματοποιείται επί εδάφους όποιας κατηγορίας, σε καμία περίπτωση δεν προϋποθέτει εδαφοτεχνική έρευνα.
Για την αποκατάσταση της καθίζησης και μετά από υπόδειξη του αρμοδίου Γεωτεχνικού Μηχανικού προτάθηκε η λύση της επίχωσης κατά στρώσεις με διαβαθμισμένα υλικά, αρχίζοντας με χοντρόκοκκο υλικό (κροκάλα) μέχρι περίπου της κάλυψης της στέψης του πηγαδιού συνεχίζοντας για περίπου 1,οο μ. με λεπτότερης διαβάθμισης υλικό και συμπλήρωση με συμπυκνωμένο υλικό 3Α και μετέπειτα αργιλώδες υλικό μέχρι την επιφάνεια.

Σχόλια